1_117 вересня увесь 350-тисячний колектив працівників фармацевтичної галузі України відзначив своє професійне свято. Приймали вітання з цієї нагоди і фармацевти та провізори Стрия, які забезпечують населення необхідними для подолання недуги лікарськими засобами.

Наше місто знане своїми давніми традиціями і в галузі фармацевтики. Приміром, перша аптека у Стрию відкрилася ще 200 років тому. А минулого року запрацювала і міська соціальна аптека. Її основним, визначальним напрямом діяльності є забезпечення мешканців міста, лікувальних установ медичними засобами, що підлягають спеціальному контролю, обслуговування пільгових категорій громадян, забезпечення ліками за доступними цінами соціально-незахищених верств населення.

Комунальне підприємство «Стрийська міська соціальна аптека» була створена за підтримки місцевої влади, особисто міського голови Стрия Романа Шрамов’ята. Бо саме створення аптеки зумовлювало поліпшення забезпечення соціально незахищених та пільгових верств населення необхідними ліками за доступними цінами.

Звісно, приватним аптеч­ним структурам не вигідно займатися забезпеченням лі­ками пільговиків, спеціаль­ними препаратами бюджетні медичні установи тощо. Усе це, зрозуміло, вимагає не­обхідних дозволів, відповід­них умов. І саме соціальна аптека у Стрию займається усім цим, для неї це — пріори­тетні напрямки роботи. Тому й зрозуміло, що саме у день професійного свята міський голова Стрия Роман Шрамов’ят завітав у колектив міської со­ціальної аптеки. Він при­ві­тав усіх працівників зі святом, побажавши гараздів та успіхів і в роботі, і в особис­то­му житті. До цих слів до­дався і пода­рунок від місь­кого голови — аптечний хо­лодильник, що необхідний для зберігання медпрепа­ратів з дотри­ман­ням тем­пературного режиму.

Опісля відбулася ділова розмова із працівниками со­ціальної аптеки, яка торкалася різних питань. Недавно Вер­ховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів», згідно з яким значно посилено відпо­відальність за виготовлення та реалізацію фальсифіко­ваних лікарських засобів. Посилення контролю за якіс­тю лікарських препаратів, а також організація забезпе­чен­ня пільгових категорій насе­лення безкоштовно ліками за кошти міського бюджету, про стан розрахунків за отримані ліки з боку міських закладів охо­рони здоров’я — це да­леко не повний перелік пи­тань, що обговорювалися під час зу­стрічі. Міський голова Р. Шра­мов’ят наголосив на необхід­ності активізації робо­ти ко­лективу аптеки щодо органі­зації тут відділу з виго­тов­лення лікарських пре­паратів.

Того ж дня колектив кому­наль­ного підприємства «Стрий­ська міська соціальна аптека» привітав і голова бла­годійного фонду «Добре серце» Олег Кані­вець, який тісно співпрацює з аптекою щодо надання нею необхід­них послуг, забезпечення ліками за доступними цінами стриян. Він вручив фарма­цевтам подарунки з нагоди професійного свята. До речі, за допомогою Фонду цього року було забезпечено різні категорії населення необхідними лікарськими засобами за пільговими цінами (12 % знижки), різницю в ціні на медикаменти компенсувала благодійна організація «Добре серце».

Як наголосив керівник міської соціальної аптеки Орест Іваницький, попри зрозуміле розширення цього соціаль­ного проекту, визначальним у діяльності аптечної уста­нови є і залишатиметься на­далі забезпечення необ­хід­ними ліками соціально незахи­щених верств насе­лення. Також комунальна аптека сподівається, що зможе мати свої відділення і в районі. Тривають перемовини зі Стрийською центральною районною лікарнею щодо можливості розміщення мережі   комунальних відділень аптеки у ФАПах району та надання знижки жителям району у комунальній аптеці м. Стрия.

                                                                  За матеріалами газети «Гомін волі»

Конкурс "Словосвіт-3"
10 травня стартує юнацький конкурс писемної та журналістської творчості «Словосвіт – 3». Напередодні його ідейний натхненник голова Спілки стриян «Відлуння»...
Конкурс дитячих малюнків
Благодійний Фонд Олега Канівця «Добре Серце» запрошує дітей та їхніх батьків взяти участь у конкурсі дитячих малюнків до Різдвяних свят! На...
Освітні мікропроекти  2014 року
У 2014 році Благодійний фонд Олега Канівця «Добре серце» виступив гарантом підтримавши 11 освітніх мікропроектів, які подали на обласний конкурс...
Програма «Питна вода України - 2006-2020» в дії
У школі І-ІІ ст. села Ходовичі Стрийського району буде облаштовано локальну установку для озонування та фільтрації води. Про це повідомив...

Сайт Олега Канівця

 

f

 

youtube